By Fate Enslaved by Robin D. Laws

StoryCraft is a new section of Ancient Scroll website where we will publish adventure ideas written exclusively for us by famous RPG authors. Robin D. Laws agreed to be the first host of this section. Look for new adventures in StoryCraft every two weeks.

Genre: fantasy (dark historical)

Springboard: During one period of the Byzantine Empire, it was legally permissible to enslave shipwreck victims when they washed up on one’s shores. If that same group of people made it safely to the pier on an intact vessel, they were entitled to the full legal protection. Nor could slavers cause the ship to founder. But if it did, they were permitted, upon rescuing the survivors, to clap them in irons and sell them. By a wrinkle of fate, their prior status was erased, and they became human commodities.

Related Posts

 • 74
  During one period of the Byzantine Empire, it was legally permissible to enslave shipwreck victims when they washed up on one’s shores. If that same group of people made it safely to the pier on an intact vessel, they were entitled to the full legal protection. Nor could slavers cause the ship to founder. But…
  Tags: historical, empire, roleplaying, fate, rpg, including, good, fantasy, robin, players
 • 71
  Gatunek: mroczne historyczne fantasy Wprowadzenie: W czasach imperium bizantyjskiego prawo zezwalało, by rozbitków znalezionych na brzegu brać w niewolę i zmieniać ich w niewolników. Gdyby tym samym ludziom udało się dotrzeć, nawet na uszkodzonym, statku do przystani, cieszyliby się wolnością. Ale zdarzało się, że przez wybryk losu stawali się po prostu niewolnikami. Nieważne, kim byli…
  Tags: zanthos, decline, history, empire, roman, laws, robin, storycraft, fantasy, gibbon
 • 51
  Genre: Dark fantasy Springboard: Throughout history, warrior cultures have invested a totemic value in the bodies of the fallen. By protecting their own, they grant morale to their side. By desecrating the corpses of their enemies, they strike fear and dismay into their surviving foes. This adventure spins that idea into a gruesome MacGuffin, which…
  Tags: group, pcs, robin, laws, fantasy, storycraft, english, dark
 • 43
  Gatunek: mroczne fantasy Wprowadzenie: Przez wieki wojownicze kultury przykładały dużą wagę do totemicznych właściwości ciał poległych. Traktując z należytą czcią swoich poległych, podnosiły morale wśród żywych wojowników. Bezczeszcząc ciała poległych wrogów, siały strach w sercach przeciwników. W tej  przygodzie garcze będą musieli zadbać o makabryczny ”artefakt”. Setting: To przygoda z myślą o mrocznym fantasy, w…
  Tags: laws, robin, fantasy, storycraft, dark
 • 34
  StoryCraft is a new section of Ancient Scroll website where we will publish adventure ideas written exclusively for us by famous RPG authors. Robin D. Laws agreed to be the first host of this section. Look for new adventures in StoryCraft every two weeks. Genre: Weird conspiracy / horror Springboard: A molecular geneticist at New York’s Rockefeller University…
  Tags: pcs, setting, rpg, victims, robin, will, laws, storycraft, english

kiper