Ludzkość w TROM -ie

Zamieszkała przestrzeń

Ludzie zamieszkują duży obszar przestrzeni pomiędzy ramionami Strzelca i Perseusza, prowadząc dalszą ekspansję w odległe rejony galaktyki. Ludzka przestrzeń jest w większości pusta i niezamieszkana, ponieważ cywilizacja skupia się wokół nielicznych systemów posiadających światy przyjazne do kolonizacji lub takich, które łatwo było do niej przystosować. Planety nazywane są światami otwartymi, co odnosi się do możliwości wyjścia na ich powierzchnię bez potrzeby używania skafandrów. Takie obszary stanowią najważniejsze strefy ludzkiej przestrzeni, w których populacja żyje w przestronnych, uporządkowanych osiedlach, w których nie brakuje zieleni i otwartych przestrzeni. Nie wszyscy jednak doświadczają komfortu życia w takim miejscu. Wielu musi męczyć się w ciasnych korytarzach stacji, statków kosmicznych bądź wąskich uliczkach wielopoziomowych osiedli, znajdujących się na nieprzyjaznych planetach, zwanych zamkniętymi. Trafiają tam Ci, którzy nie pasują do społeczeństwa lub też są niechcianym nadmiarem populacji swoich planet. Ilość ludności na planetach otwartych jest ściśle kontrolowana i utrzymywana na stałym poziomie, w celu uniknięcia zachwiania, jak niegdyś na Ziemi. Ludzkość, mimo okresu integracji, znów jest rozbita wewnętrznie na kilka frakcji, które, zależnie od sytuacji, wspierają się lub zwalczają, mając na uwadze głównie ekspansję na nowe obszary, dającą przewagę nad innymi graczami w politycznej rozgrywce ludzkiej przestrzeni.

Rozwój

Pomimo rozwoju technicznego, ludzie nadal są bardzo podobni do nas, lecz różnią się tym, iż w pełni kontrolują proces ewolucji i rozwoju populacji, dzięki czemu udało im się wyeliminować większość chorób i ułomności. Nie zapewniło to jednak nieśmiertelności, a jedynie wydłużyło żywot. Dodatkowo pozwoliło na zachowanie jedności gatunku, który mógłby rozpaść się na wiele odmian, będących skutkiem odmiennych warunków życia. Konsekwentna polityka dawnych państw dążyła za wszelką cenę do eliminacji wszelkich odchyłów od ustalonej ścieżki rozwoju, co wielokrotnie wymagało użycia drastycznych metod.

 

Synteci

Ubocznym skutkiem rozwoju genetyki i nabycia umiejętności manipulacji nad rozmnażaniem, było powstanie wielu specjalnie zaprojektowanych osobników, przeznaczonych do wykonywania pewnych ściśle określonych zadań, często o charakterze wojskowym. Nazywamy ich syntetami. Są oni poza ramami społeczeństwa, nie uważa się ich za ludzi, a jedynie za podobnych do nich. Przez wiele lat całe ich generacje ukrywały się w najmniej kontrolowanych obszarach, aby wykorzystać zamieszanie, które powstało w ciągu ostatnich lat. Wielu z nich ma ambiwalentne stosunki do gatunku, który ich stworzył i który odbiera im miano człowieka. Duża część z nich jest pozostałością po bardziej burzliwych okresach historii, kiedy potrzebowano doskonałych organicznych żołnierzy.

 

Kultura

Mimo wielu lat rozwoju, integracji i ekspansji, nasza cywilizacja nadal zachowała część swojej dawnej różnorodności. Mimo zaniku wielu kultur, dialektów i dominacji zaledwie kilku języków, wielu mieszkańców nadal zachowało tożsamość tego kim są oraz tego skąd pochodzili ich przodkowie. Duży wpływ na to miała seria drastycznych wydarzeń, poprzedzających ludzką ekspansję w kosmosie. Ludzie po okresie zachłyśnięcia się możliwościami technologii, powrócili częściowo do tego, co było dawniej, do swoich korzeni. Okres integracji, będący wynikiem podboju wielu światów przez jeden twór polityczny, zniszczył wiele z tego odrodzenia. Powoli jednak, mimo polityki kontrolnej, ludzie odbudowali poczucie przynależności. Ważnym wydarzeniem było natrafienie na inne inteligentne życie, zadając ponownie pytanie, kim jesteśmy, pytanie, które spowodowało ponowny rozkwit kultury, który wraz z innymi czynnikami, rozsadził sztuczną jedność rasy ludzkiej. Aktualnie przestrzeń naszego gatunku jest często podzielona na strefy, w których żyją potomkowie dawnych kręgów kulturowych, które zachowały swoją odrębność łącząc się w nowe formy.

 

Religia

Ludzkość zawsze musiała w coś wierzyć i nie zmieniło się to w przyszłości. Wielu wyznaje jakieś idee, pokłada nadzieje w rozwoju i technologii. Jednak większość, mimo tylu lat rozwoju, praktykuje wierzenia wywodzące się ze starszych religii.  Były one bezpośrednimi kontynuacjami lub należały do nowych nurtów myślowych, które powstały z powodu ekspansji kosmosu. W początkowym okresie najbardziej osłabły religie przywiązane do Ziemi, szybko też doszło w nich do licznych rozłamów i zmian wymuszonych przez nowe czasy. Religie posiadające inny charakter, rozpowszechniły się właśnie w tym okresie. Dalsza ekspansja praktycznie rozerwała więzy wielu wspólnot, mieszając między sobą ludzi różnych wyznań, co w perspektywie czasu oznaczało narodziny nowych nurtów, religii. Często mają one dość świecki charakter, jednak nadal mistycyzm jest obecny w życiu wielu osób.

 

Więcej informacji na http://blog.trom.pl

Leave a comment