D&D

No More RPG Adventure Ideas? We Have Somthing For You

After a character drinks moonpowder mixed with wine all is well – until the full moon, when she turns into an adorable little kit fox. Although she accidentally bites someone on the finger while in fox form (luckily not passing on the lycanthropy, though it will take a month before that is clear), no one seems very bothered by it. Unlike the full turn-out-the-neighborhood-with-torches-and-pitchforks reactions that werewolves elicit, everyone in the local village seems to think that having a werefox in their midst is just incredibly cute. This works well with a character who really wants everyone to take her seriously, although a player who can just roll with it works well, too. (moonpowder – small bag of powder that when mixed with wine and drunk permanently gives a person +2 intelligence, but makes him or her a werefox) *** A black leather collar studded with iron spikes that raises INT +3 while worn is the only really powerful intelligence raising magic available in the city of Fort Gray. It has a bit of an unsavory history, though: The previous owner was an apprentice wizard who snapped and killed his master, then was executed himself. And looking at the collar, [...] [READ MORE]

Mapa X: delta czasu (Part 1)

Nie opisuje przestrzeni, lecz czas i drogi, które wiodą od jednego dokonanego wyboru do drugiego. Wygląda jak mapa ogrodu: pokazuje poplątane, rozwidlające się ścieżki i opatrzona jest zagadkowymi nazwami i symbolami graficznymi. Pomysł [READ MORE]

Black Fire Pass

To jeden z pomysłów na przygody pochodzący z dodatku do trzeciej edycji Warhammera – “Black Fire Pass”. Dodatek opisuje niełatwe współżycie ludzi i kransoludów na południowo-wschodnich rubieżach Imperium. W dodatku okolica roi [READ MORE]

Home Sweet Home

Bohaterowie Graczy zazwyczaj nie posiadają stałego miejsca zamieszkania. Częste podróże sprawiają, że próby znalezienia dla siebie własnego kąta jest wyjątkowo trudne, by nie powiedzieć bezcelowe. Niemniej jednak czasem warto rozważyć [READ MORE]

Blasphemy of Chaos

Stary Świat przesiąknięty jest złem jakie niesie ze sobą wypaczająca moc Chaosu. Ludzkość, choć stara się mu przeciwstawiać pozostaje jednocześnie rasą najbardziej podatną na jego zgubny wpływ. Począwszy od nieprzewidywalnych [READ MORE]
1 2 3 13