Fantasy

Jestem ze wsi…

Większość systemów RPG bazujących na fantasy zakłada, że bohaterowie graczy ugania się od jednego questu do drugiego. Nigdzie nie zagrzeją miejsca, każda przygoda to nowa okolica, nowa gospoda, nowi – de facto – anoniomowi NPC. Krótko mówiąc: wędrówką jedną życie jest poszukiwacza przygód.  Kojarzę ledwie kilka systemów, które zakładają grę w bardziej “statycznym” środowisku (stary dobry Birthright do AD7D, House of the Blooded, Ars Magica…). Dlatego ostatnio pomyślałem o grze na wsi. Co więcej, grze wieśniakami. Tak, wieśniakami! Ale zanim postanowicie uciec z tej strony, dajcie mi jeszcze chwilę na wyjaśnienia. Wieśniacy są fundamentalnym, choć anonimowym (zazwyczaj) elementem każdego RPG w świecie fantasy (czy to D&D, czy to Warhammer). To tacy cisi bohaterowie, którymi nikt się zwykle nie przejmuje, a bez których nie przetrwałoby żadne królestwo. Są jak mrówki – jedna znaczy niewiele, ale bez armii mrówek, żadna mrówcza królowa nie miałaby szans na przetrwanie. To właśnie wieśniacy. Ich wkład w rzeczywistość jest wielki, choć czasem mało oczywisty. A więc dla porządku: bez nich nie byłoby jedzenia, skór, ubrań, jedzenia i… znów – jedzenia. Jakie postaci można zrobić w takim wiejskim settingu? Cóż, niemal każda klasa czy profesja wymyślona na potrzeby fantasy ma swojego odpowiednika na wsi. Na wsi można więc [...] [READ MORE]

Someone’s Gonna Die Tonight

Today I would like to share some of my thoughts about killing in role-playing games. It’s a significant part of nearly every campaign and adventure of course… PCs are usually forced to resolve some problems with a blade (or well-placed [READ MORE]

Spoiled Romance

Long time ago there was this castle under the rule of a young nobleman. He had one problem: lack of money. That’s why he agreed to marry an ugly elderly woman who was supposed to be very rich. There was a wedding and the first night (quite [READ MORE]

Living Rocks

It is said that this castle was built on the artificial rock. There was a brave warrior, very loyal to his king. But the king was afraid that a mighty and very popular knight could one day claim the throne one day. So he decided to [READ MORE]
1 3 4 5