United States

Even More Adventure Seeds for Your RPG Campaign

Someone who looks and sounds exactly like one of the characters has emptied out the group’s bank account, and is using the money to throw lavish parties. (This works best if the thief is imitating the person most likely to steal from the rest of the group.) If they don’t solve the problem quickly, it will escalate into threats of duels based on the outrageous things the lookalike has been saying to people. *** The town drunk is suddenly on the wagon. He was given a carved wooden pendant (the protects against addictions. It won’t cure current addictions, but it will hold them at bay, and prevent new ones, while the pendant is worn) by a sympathetic wizard, but was told it was a religious talisman, rather than a magic item, to discourage the drunk from selling it for booze. Now he’s starting a religious crusade, based on his “miraculous deliverance from the demon rum,” and stirring up mobs of angry women with axes to shut down taverns and break up casks of beer and rum. This is working far too well – the nobleman who controls the regional alcohol monopoly has informed the town leaders that he’s going to [...] [READ MORE]

Kradzież tożsamości

Jak to my nie istniejemy? A chcesz, żeby twój omam dał ci zaraz w ryj?   Punktem wyjścia jest kradzież tożsamości. Założenie: ktoś podszywa się pod bohaterów graczy. I robi to świetnie. Kto? Po co? Może chce narobić graczom [READ MORE]

Idealny setting fantasy?

Wiele razy utrzymywałem, że światy fantasy mocno czerpią z Europy czasów Średniowiecza. Poza oczywiście pewnymi społecznymi szczegółami. W weekend doszedłem jednak do wniosku, że w Średniowieczu był taki region  świata, który był [READ MORE]

Zalotnica, Zawistnica i Złośnica

Tak nazywają się trzy potężna działa zbudowane na polecenie Hrabiny Emmanuelle von Liebevitz z Nuln. Mają ogromny zasięg i potworną siłę ognia. Trudno uwierzyć, że kiedyś zostaną użyte w walce. Ale dla wrogów Nuln mają być [READ MORE]